[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127066>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127067>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127068>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127069>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127070>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/151403>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/169280>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/169281>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127066>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127067>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127068>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127069>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/127070>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/151403>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/169280>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33877/2007/169281>
sisvu:description Nastavni predmet Šumske prometnice upoznaje studente s osnovnim značajkama šumskih prometnica za cjelokupno gospodarenje šumama. Donose se definicije, tehničke značajke i razredba primarnih šumskih prometnica - šumskih cesta i sekundarnih šumskih prometnica ? traktorskih putova i vlaka. Također se raščlanjuju osnovne sastavnice složenog postupka uspostave optimalne mreže šumskih prometnica na terenu: planiranje, projektiranje, izgradnja i održavanje. Obrađuju se različiti sustavi primarnog i sekundarnog otvaranja šuma. Objašnjava se postupak projektiranja šumskih cesta uz pojašnjenje osnovnih vrsta projekata i njihovih temeljnih sastavnica. Studenti dobivaju znanja o konstruktivnim elementima šumske ceste, prometnom opterećenju i teoriji kretanja vozila. Utvrđuju se pravila položajnog i visinskog razvijanja trase šumske ceste. Govori se o položajnom nacrtu, uzdužnom i poprečnom presjeku primarnih šumskih prometnica. Definira se donji i grornji stroj šumskih cesta kao i vrste kolničkih konstrukcija. Postupak izgradnje i održavanja uz strojeve koji se pri tome koriste također predstavlja problem izučavanja u ovom nastavnom predmetu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33877>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33877>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11880/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance