[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127071>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127072>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127074>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127075>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127071>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127072>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127074>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33878/2007/127075>
sisvu:description Osnove teorije organizacije šumarstva i šumarskih poduzeća s osvrtom na posebnosti u gospodarskoj grani šumarstva, pregled legislative značajne za šume i šumarstvo, organizacijske forme i strukture poduzeća u šumarstvu. Organizacijske jedinice, funkcije, djelatnosti i modeli njihova proizvodnog i poslovnog povezivanja. Mandat šumarstva i šumarskih poduzeća. Dugogodišnje planiranje i godišnji planovi za sektor gospodarenja šumama. Ustrojstvo i funkcionalna povezanost najniže cjeline horizontalnim i vertikalnim informacijskim tijekovima. Znanstveni sustavi proučavanja rada, metode proučavanja radnog pokusa i redovitog rada, utvrđivanje zakonitosti odvijanja radnih procesa, sustavi diferenciranih podloga za procjenu sastavnica radnih procesa u šumarstvu. Razina normalnog (optimalnog) rada i stupnja zalaganja pri radu, problematika individualnog i grupnog rada, problematika trajanja i rasporeda radnog vremena u šumarstvu, vrste i metode stimuliranja radnika pri radu, metode utvrđivanja i bilanciranja proizvodnih kapaciteta sredstava za rad, metode istraživanja uvjeta za rada u šumarstvu. Nositelji i mjesta poslovanja u proizvodnji, metode i tehnike predviđanja i planiranja proizvodnje, priprema rada i projektiranje proizvodnje, praćenje i reguliranje poslovnih događaja, analiza uspješnosti poslovanja. Ostvarenja godišnje proizvodno-poslovne zadaće na primjerima različitih radilišta. Indiktivni i deduktivni tijekovi proizvodno-poslovnih procesa. Unapređenje stjecanja i raspodjele prihoda, plaćanje rada i stimuliranja izvršitelja, poslovanje s okruženjem. Podaci kao podloge proizvodnje informacija radi donošenja poslovnih odluka, vještina valjanog vođenja, rukovođenja i odlučivanja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33878>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33878>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11880/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance