[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33881/2007/129627>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33881/2007/129628>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33881/2007/129627>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33881/2007/129628>
sisvu:description Zadaća je zaštite da biljkama i šumama osigurava normalan rast i razvoj, te da ih izravno štiti od štetnih organizama i utjecaja abiotskih čimbenika. U metode zaštite šuma spadaju šumskogospodarske, biološke, kemijske, biotehnološke i mehaničke mjere. Stjecajem teoretskog i praktičnog znanja uoči se kako zaštiti plodove i sjeme do sazrijevanja, i nakon toga. Uglavnom se radi o zaštiti sjemena od kukaca, gljiva i sitnih glodavaca. Biljke su u rasadnicima izložene brojnim zemljišnim i nadzemnim štetnim kukcima, gljivama, životinjama i korovima za što su nužna specifična znanja zaštite. U šumama i šumskim kulturama do izražaja dolazi kompleksna zaštita koja je specifična za nizinske, brdske i primorske šume. Zato se za svako područje obrađuje posebno gradivo. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33881>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33881>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11880/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance