[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34006/2008/211079>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34006/2008/281692>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34006/2008/211079>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34006/2008/281692>
sisvu:description U predmetu Medicinska biologija studenti će upoznati temeljne postavke suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine. Kroz kolegij usvojiti će stručnu terminologiju potrebnu za kontinuirano praćenje suvremene medicinske literature. Studirati će osnove biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na čovjeka. Aktivno će biti uključeni u problemski orijentiranu nastavu organiziranu u vidu predavanja, seminara i vježbi, s ciljem razvijanja jednostavnih praktičnih vještina, komunikacijskih vještina te umijeća kritičkog razmišljanja na temelju usvojenog znanja o suvremenoj biološkoj znanosti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34006>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34006>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20040/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance