[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/211256>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/211308>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/281701>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/281723>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/211256>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/211308>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/281701>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34084/2008/281723>
sisvu:description Nastava Patofiziologije ustrojem i metodologijski provodi i potiče horizontalnu i vertikalnu integraciju znanja o prirodnim tokovima etiopatogenetskih procesa. Sadržajno je nastava klinički usmjerena te obrađuje skupine procesa, njihove uzroke i homeoregulaciju temeljeno na mjerljivim podatcima i dokazima. Aktivnim proučavanjem, raščlambom i sintezom pojedinačnih problema, studenti istodobno stječu trajna znanja na koncepcijskoj i deklarativnoj razini, te koherentno razumijevanje hijerarhije patofizioloških odnosa. Time teorijski okvir i praktička znanja i vještine o načinima tjelesnog reagiranja u bolesti stvaraju solidnu patobiološku osnovu za studentovo proučavanje nozologije poremećaja i bolesti u raznim granama i usmjerenjima medicine. Kroz problemski usmjerenu nastavu studenti razvijaju vještinu povezivanja biokemijskih, morfologijskih, ultrastrukturnih, funkcijskih i kliničkih podataka (simptomi, znakovi, disfunkcije, testovni pokazatelji) te stupnja poremećaja, u cjelovitu i jedinstvenu sliku bolesti. Osim kvalitativnih odnosa student je upućen na proučavanje kvantitativnih odnosa i njihove uloge u određivanju prirodnog toka patobiološkog procesa (regulacijski odnosi, progresija, kinetika, samoizlječenje, ishod, itd). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34084>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34084>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20044/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance