[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/211484>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281728>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281729>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281730>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/211484>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281728>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281729>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34093/2008/281730>
sisvu:description Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu organizira nastavu iz predmeta psihijatrija koja se održava na IV godini studija, u VI semestru u obliku seminara u turnusu od 3 tjedna. Predmet Psihijatrija zamišljen je kao kolegij u kojem bi student upoznao najčešće psihičke poremećaje koje će kao liječnik liječiti u svakodnevnoj praksi ili ih nakon prepoznavanja upućivati na Psihijatrijsku kliniku. Student osobito treba upoznati slijedeće poremećaje: anksiozne, depresivne, shizofrene, bolesti ovisnosti te psihičke poremećaje dječje i staračke dobi. Cilj nastave: naučiti studenta da stekne znanja o duševnim poremećajima koji se najčešće javljaju u ambulanti obiteljskog liječnika. Pri tome treba voditi računa da student stekne znanja na više nivoa. Liječnik mora imati za određene poremećaje samo saznanje da postoje i gdje može naći u slučaju potrebe više informacija. U drugu skupinu spadaju poremećaji koje može prepoznati, zatim dijagnosticirati ali ne i liječiti te dijagnosticirati i liječiti. Studenta također treba naučiti kako komunicirati s duševnim bolesnikom. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34093>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/236/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34093>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20083/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance