[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108354>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108355>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108356>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108357>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108354>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108355>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108356>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34212/2006/108357>
sisvu:description - (H) još o otpornosti materijala, složena stanja, unutarnje sile, ravnoteža unutarnjih i vanjskih sila - (H) Proračunavanje složenijih konstrukcija, principi rasporeda sila na višekatnim objektima, otpornost elemenata zgrade na određenja djelovanja (vjetar, potres, pritisak tla, podzemna voda i sl.) - (H) Proračuni deformacija konstrukcija na jednosatvnim primjerima i usporedno na složenijim modelima primjenom kompjutorskog programa WinSTRUDL. - (H) Stjecanje osječaja za dimenzije konstrukcija. Izvedivost i o čemu sve treba voditi brigu prilikom toga. - (P) osnove projektiranja i proračuna (za sve materijale) - (P) svojstva gradiva (beton i čelik za bet. konstr.) - (P) osnove dimenzioniranja betonskih i zidanih konstrukcija - (P) provjera betonskih konstrukcija na granična stanja uporabljivosti, pojedinosti razrade - (P) prednapinjanje betonskih konstrukcija Upoznavanje sa osnovama proračunavanja unutarnjih sila u konstrukcijama i razrada na primjerima. Razvijanje osjećaja za dimenzije elemenata konstrukcije. Složeniji sustavi, sprezanje istih ili različitih materijala, nadogradnja i princiai kompjutorskog proračunavanja konstrukcija, prijmjeri jednostavnih prostornih proračuna. Upoznavanja osnova projektiranja i proračuna te elementarnih dimenzioniranja - osposobljavanje za približno određivanje dimenzija konstrukcijskih elemenata (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34212>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34212>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11818/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance