[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34213/2007/151384>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34213/2007/151385>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34213/2007/151384>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34213/2007/151385>
sisvu:description Osnovi metalnih i drvenih konstrukcija sa stanjem opterećenja i sa reznim silama u ravninskim i prostornim sustavima. Različiti oblici sustava u metalnim i drvenim konstrukcijama. Potrebne visine i granični rasponi sa načinom proračuna elemenata na vlak, pritisak, savijanje, bočno izvijanje i dimenzioniranje elemenata konstrukcija iz čelika i drva. Kontrola nosivosti na horizontalna opterećenja. Upoznati studente sa metalnim i drvenim konstrukcijama sa elementima i sustavima. Način dimenzioniranja konstrukcija iz metala i drveta u odnosu na mehaničke karakteristike materijala i sa stanjem sila u konstrukciji. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34213>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34213>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15178/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance