[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34218/2007/151389>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34218/2007/151389>
sisvu:description Izučavanje hidrotehničkih (vodovod, kanalizacijai zaštita od požara),termotehničkih (grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija), plinskih, električnih (rasvjeta, EM pogoni, gromobran, telefon, antenski sustavi) i instalacija vertikalnog transporta u građevinama sa aspekta funkcije, položaja u građevini, potrebnih prostora te njihova uklapanja u suvremena arhitektonska rješenja i tehnologije gradnje. Osnovni cilj predmeta ja izučavanje i analiza mogućih rješenja svih instalacija građevine te definiranje uvjeta koji utječu na arhitektonska i konstrukcijska rješenja građevine u svrhu optimalnog rješenja zgrade. Student stječe znanje o sustavima i elementima instalacija koje osiguravaju mikroklimatska stanja, funkcioniranje (korištenje) i protupožarnu zaštitu zgrada različite namjene. Znanje materije ovog kolegija doprinosi kod donošenja pravilnih odluka tijekom projektiranja i gradnje zgrade te sudjelovanja u odabiru sustava instalacija, a s aspekta korištenja različitih tehnologija gradnje i očuvanja okoliša. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34218>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34218>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/15178/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance