[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
sisvu:description Izrada idejnog projekt zgrade funkcionalno jednostavne namjene. Upoznavanje s literaturom na temu zadatka. Analiza primjera iz literature ili izvedenih dostupnih zgrada zadane namjene. Identifikacija odabrane zgrade iste namjene po elementima i podsustavima. Izrada idejnog rješenja (metoda građenja, konstrukcija, instalacije) i idejnog projekta (prostorno funkcionalno rješenje, rješenje konstrukcije s približnim dimenzijama, koncepcija rješenja oblikovanja - materijali, obloge,...., energetske osnove) Upoznavanje studenata s procesom projektiranja od zadatka do idejnog projekta. Istraživanje primjera iz prakse i literature. Definiranje projektnog zadatka. Upoznavanje s kompleksnosti prostornih i materijalnih podsustava od kojih se sastoji zgrada. Student na temelju stečenog znanja definira i analizira primjenjljive tehničke podsustave i elemente što rezultira odabirom i približnim dimenzioniranjem pojedinih elemenata podsustava. Po izboru određenih podsustava i elemenata student prezentira donešene odluke. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34225>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34225>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11819/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance