[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34227/2006/135285>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34227/2006/81497>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34227/2006/135285>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34227/2006/81497>
sisvu:description Sadržaj Projektnog studija I je izrada projekta obiteljske kuće unutar stambenog susjedstva. Urbanistička komponenta zadatka obuhvaća izradu detaljnog urbanističkog rješenja dijela gradske četvrti pretežito stambene namjene i niske gustoće gradnje. Projektantska komponenta razvija projekt u okviru datosti konteksta, parcele i predviđenog programa koji svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima zadovoljava suvremene arhitektonske kriterije. Projektni studiji omogućuju studentu efikasnu integraciju stručnih znanja kroz razvoj kompleksnog i individualnog projektnog zadatka. Složenost zadataka se razvija kroz četiri studija u drugoj i trećoj godini. Projektni studio predstavlja okosnicu studijskog programa jer povezuje arhitektonsko projektiranje s urbanističkim uvjetima i tehničkim zahtjevima gradnje. Radom u studiju studenti se upoznaju s postupkom projektiranja kojim se prostor i građevina razvijaju kroz kontekst, formu, funkciju, tehnologiju i materijal. Projektom, koji se izrađuje u projektnom studiju, integriraju se znanja iz više strukovnih predmeta. U projektnom studiju aktivno sudjeluju nastavnici specijalisti za pojedine aspekte građenja sredine i građevine. Projektni studio je okvir unutar kojeg student obavezno prolazi ukupan proces i sadržaj arhitektonskog projektiranja kojim se osigurava ispunjenje svih za građevinu bitnih propisanih zahtjeva. Istovremeno svladavaju se polazišta metodologija izrade detaljnog plana uređenja, stječu se vještine cjelovite spoznaje prostora užeg i šireg obuhvata lokacije, saznanja o oblikovnim i funkcionalnim međuovisnostima u uređenju prostora. Pored integracije znanja Projektni studio potiče i individualni kreativni pristup rješavanju problema kod svakog pojedinog studenta. Unutar studija se razvija i problemska analiza, istraživanje i upotreba, pored tradicionalnih i suvremenih tehnologija. U okviru radnog procesa stječe se razumijevanje odnosa inženjera i društva, profesionalne etike, djelovanja na održivost okoliša, upravljanja projektom i učinkovite komunikacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34227>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34227>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11819/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance