[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127589>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127590>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127591>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127589>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127590>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/34228/2006/127591>
sisvu:description Sadržaj Projektnog studija II je izrada projekta višestambene zgrade unutar manjeg gradskog segmenta. Urbanistička komponenta zadatka podrazumijeva izradu detaljnog plana uređenja manjeg gradskog segmenta koji je predviđen za mješovitu pretežito stambenu visoku izgradnju. Projektantska komponenta razvija projekt u okviru datosti konteksta, parcele i predviđenog programa koji svojim oblikovnim i tehničkim rješenjima zadovoljava suvremene arhitektonske kriterije. Projektni studiji omogućuju studentu efikasnu integraciju stručnih znanja kroz razvoj kompleksnog i individualnog projektnog zadatka. Složenost zadataka se razvija kroz četiri studija u drugoj i trećoj godini. Projektni studio predstavlja okosnicu studijskog programa jer povezuje arhitektonsko projektiranje s urbanističkim uvjetima i tehničkim zahtjevima gradnje. Radom u studiju studenti se upoznaju s postupkom projektiranja kojim se prostor i građevina razvijaju kroz kontekst, formu, funkciju, tehnologiju i materijal. Projektom, koji se izrađuje u projektnom studiju, integriraju se znanja iz više strukovnih predmeta. U projektnom studiju aktivno sudjeluju nastavnici specijalisti za pojedine aspekte građenja sredine i građevine. Projektni studio je okvir unutar kojeg student obavezno prolazi ukupan proces i sadržaj arhitektonskog projektiranja kojim se osigurava ispunjenje svih za građevinu bitnih propisanih zahtjeva. Istovremeno izradom plana svladala bi se metodologija izrade detaljnog plana uređenja. Pored integracije znanja Projektni studio potiče i individualni kreativni pristup rješavanju problema kod svakog pojedinog studenta. Unutar studija se razvija i problemska analiza, istraživanje i upotreba, pored tradicionalnih i suvremenih tehnologija. U okviru radnog procesa stječe se razumijevanje odnosa inženjera i društva, profesionalne etike, djelovanja na održivost okoliša, upravljanja projektom i učinkovite komunikacije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34228>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/54/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/34228>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11821/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance