[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35137/2007/125015>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35137/2007/125016>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35137/2007/125015>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35137/2007/125016>
sisvu:description Tjelesna i zdravstvena kultua je odgojno-obrazovno područje podmirenja biopsihosocijalnih motiva za kretanjem kao izrazom zadovoljenja određenih poteba čovjeka, kojima se uvećavaju adaptivne i stvaralačke sposobnosti u suvremenim uvjetima života i rada. Relizacijom tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područjapotrebno je postići opće i posebne zadatke. Potrebno je postici stjecanje znanja o čimbenicima koji uzrokuju bolesti i ozljede, razvijati pravilne stavove prema zdravlju i bolestima, te poduzimanju mjera za čuvanje i unapređivanje zdravlja. Usvajanje određenog fonda motoričkih informacija nužno je za efikasno rješavanje potreba očuvanja i razvoja zdravlja, sadržajnije korištenje slobodnog vremena i rješavanje svakodnevnih motoričkih zadataka. Dobro pripremljena, organizirana i vođena nastava tjelesne i zdravstvene kulture osnovni je uvjet za ostvarivanje ciljeva i zadataka. Sdržajima tjelesnog vježbanja i sporta razvijaju se funkcionalne, morfološke, motoričke, konativne i kognitivne karakteristike organizma u cilju stjecanja motoričkih znanja, vještina, navika, čuvanja i unapređenja zdravlja i psihološke stabilnosti pojedinca. Programski sadržaji tjelesne i zdravstvene kulture u manjoj ili većoj mjeri aktiviraju sve organske sustave i subsustave, čime se ostvaruje multivarijanzni utjecaj na opći biospihosocijalni status studenata, i to doslijednim uvažavanjem općih metodičko-didaktičkih načela. Utjecaj tjelesnog vježbanja usmjeren je na psihosomatsko zdravlje i pravilan rad i razvoj organizma u cjelini, kao i pojedinih njegovih sustava (kardiovaskularnig, pulmonarnog, lokomotornog, živčanog i dr.) s ciljem suzbijanja i sprječavanja bolesti, te čuvanju i unapređenju zdravlja. Program osirurava veliku koreleciju sa svim ljudskim djelatnostina pa i sa svim nastavnim procesima, jer su zdravlje i pravilan tjelesni razvoj preduvijet intelektualnog, moralnog, estetskog i stvaralačkog rada. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35137>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35137>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11977/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11980/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12009/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12387/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance