[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/23>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/24>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35193/2005/133908>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35193/2005/133909>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35193/2005/133908>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35193/2005/133909>
sisvu:description Osnovni ciljevi kolegija odnose se na upoznavanje osnovnih zakonitosti u formiranju robnih tokova, analizu čimbenika od kojih zavisi raspored prometnih robnih tokova, analizu prometnih pravaca i dinamike robnih tokova u svijetu s akcentom na pomorski i kopneni promet (prometne koridore) te oblikovanje zaključaka o temeljnim pretpostavkama za valorizaciju pomorskog ili kopnenog prometnog pravca i privlačenje robnih tokova. Geo-prometni i društveno-gospodarski čimbenici razvitka prometa i rasporeda robno prometnih tokova, opće i specifične karakteristike stanja razvijenosti suvremenog prometa, pretpostavke za valorizaciju prometnog pravca i privlačenje robnih tokova na prometni pravac, pravci i dinamika (međunarodnih) pomorskih robnih tokova prema najvažnijim vrstama roba te ukrcajnim i iskrcajnim lukama, pravci i dinamika (međunarodnih) kopnenih prometnih tokova, uloga Hrvatske u međunarodnim pomorskim i kopnenim pravcima i robnim tokovima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35193>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/23>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/24>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35193>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13592/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13602/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance