[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/23>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/24>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134021>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134022>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134023>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134021>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134022>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35197/2005/134023>
sisvu:description sposobnost vladanja engleskim jezikom radi stjecanje znanja i praćenje tehnološkog razvitka svjetskog prometa i transporta, zaštite okoliša u prometu i pomorstvu, pomorskog prava, ekonomike brodarstva i luka, pomorske uprave, pomorskog agencijskog poslovanja, otpremništva, multimodalnog transporta itd. stjecanje jezičnih sposobnosti za govorno i pisano komuniciranje u upravljanju u brodarskim i lučkim organizacijama, radu pomorskim agencijama i špedicijama stjecanje jezičnih znanja i vještina za obavljanje poslova na upravljačkoj razini na kopnu, tj. na stupnju tzv. 'enrichmenta' u sustavu pomorskog visokog obrazovanja u Europi i svijetu osposobljenost za samostalno prezentiranje (usmeno i pismeno) i raspravu o temama iz gornjih djelatnosti na engleskom jeziku stupanj učenja engleskog jezika: srednji i viši srednji (intermediate i upper-intermediate) jezik se izučava, uvježbava i provjerava na izvanjezičkim sadržajima iz područja pomorskog transporta (odabrani pisani i govorni tekstovi iz tematike niže navedenih predavanja i vježba) usvajanje i obogćivanje stručnog vokabulara iz poslovanja, upravljanja, tehnologije prometa, prometnog prava, logistike (stručna terminologija, složenice, kolokacije, leksički skupovi) obilježja diskursa/tekstova iz navedenih područja struke ? vrste tekstova prema niže navedenim izvanjezičnim temama relevantni elementi gramatike (sintakse složenih rečenica, leksičkih obilježja diskursa; pragmalingvističkih elemenata) daljnje razvijanje komunikacijske sposobnosti: četiri vještine (slušanje, čitanje, govor i pisanje) s posebnim naglaskom na govorne komunikacije unapređivanje vladanja posebnim registrima i žanrovima pomorskog engleskog: poslovni engleski, pravni engleski, tehnički engleski, engleski u informatici i javnom informiranju, engleski za akademske namjene osposobljavanje za samostalan rad, izvještavanje, rasprave, intervjuiranje, prezentiranje itd. Metodologija nastave: 'content-based' learning, student-centered language learning, komunikacijski pristup učenju jezika, r (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35197>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/23>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/24>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35197>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13592/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13602/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance