[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35362/2008/209292>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35362/2008/209293>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35362/2008/209292>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35362/2008/209293>
sisvu:description Cilj: Upoznavanje s teorijskim i iskusvenim spoznajama i zakonitostima iz područja ravnoteže i gibanja tijela pod utjecajem sila. Upoznavanje s osnovnim vrsama opterećenja konstrukcija i djelova konstrukcija što pretstavlja osnov za razumijevanje i rješavanje tehničkih problema pri prijenosu, prijevozu i prekrcaju različitih tereta te opterećenju i naprezanju broda i brodskog trupa. Upoznavanje s teorijskim i iskustvenim spoznajama i zakonitostima iz područja hidromehanike što će im omogućiti lakše savladavanje zadataka vezanih za mirovanje i gibanje tekućina koji su nezaobilazni u svakodnevnij praksi. Sadržaj: Statika: Uvjeti ravnoteže tijela pod utjecajem sila. Određivanje reakcija oslonaca i veza. Rešetkasti nosači. Određivanje sila u štapovima rešetke. Ravni puni nosači. Grede. Analiza opterećenja grede. Statička stabilnost tijela. Trenje klizanja na horizontalnoj i kosoj podlozi. Trenje užeta. Kočnice s oblogom i trakom. Trenje kotrljanja. Kinematika: Pravocrtno i krivocrtno gibanje točke i tijela. Kružno gibanje. Određivanje brzina i ubrzanja tijela. Dinamika: Opći zakoni gibanja, količina gibanja, impuls sile i kinetička energija. Rad i snaga. Inercijalna sila. Prisilno gibanje. D, Alembertov princip. Potencijalna energija. Čvrstoća materijala: Vrste naprezanja i deformacija. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka. Hooeov zakon. Dopušteno naprezanje, koeficijent sigurnosti. Aksijalno opterećenje, ovisnost naprezanja i deformacije. Toplinska naprezanja. Smicanje, ovisnost naprezanja i deformacija. Uvijanje, naprezanja i deformacije. Kriterij čvrstoće i krutosti pri dimenzioniranju. Savijanje spregovima i savijanje silama. Elastična linija. Dimenzioniranje nosača. Složenao opterećenje. Izvijanje. Eulerova kritična sila. Dinamičko opterećenje. Hidromehanika: Gustoća, naprezanje, viskozitet fluida. Statika fluida, promjena tlaka u tekućini, sila tlaka kod ravnih i zakrivljenih površina. Hidrostatski uzgon (Arhimedov zakon). Stabilitet plovila. Kinematika fluida, vrste strujanja, jednadžba kontin (hr)
sisvu:description Introduction to Elementary Mechanics. This Course contains background and reference material needed for understanding various technical problems. Appliance of theoretical knowledge in all related courses. Elementary (Emphasis is placed on fundamentals): - Statics - Kinematics - Dinamics - Strength Materials - Fluid Mechanics (en)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35362>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35362>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19793/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19881/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24042/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24044/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance