[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35385/2006/132692>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35385/2006/132692>
sisvu:description Uvod u pravo: Osnovni pojmovi. Osnovi teorije države i prava. Izvori prava. Osnovni pojmovi stvarnog prava: Karakteristike. Posjed. Vlasništvo. Zemljišne knjige. Temeljna obilježja trgovačkih društava: Trgovac, trgovačka društva, trgovac pojedinac. Tvrtka, predmet poslovanja, sjedište, zastupanje, trgovački registar. Trgovačka društva: Javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničarsko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću. Osnove obveznih odnosa: Načela, nastanak obveza, učinci obveza, prestanak obveza, vrste obveza Ugovori: Prodaja. Razmjena. Zajam. Zakup. Ugovor o djelu. Ugovor o građenju. Prijevoz. Nalog. Komision. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Posredovanje. Otprema. Ostava. Ugovor o kontroli robe i usluga. Ugovor o organiziranju putovanja. Posrednički ugovor o putovanju. Ugovor o alotmanu. Osiguranje. Zalog. Jamstvo. Upućivanje. Bankarski novčani depoziti. Deponiranje vrijednosnih papira. Bankarski tekući račun. Ugovor o sefu. Ugovor o kreditu. Akreditivi. Bankarska garancija. Nagodba. Vrijednosni papiri: Općenito. Mjenica. Ček. Stečaj: Uvjeti. Postupak, Pravne Posljedice. Preustroj. Osobna uprava. Uvjeti i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Primjena mjerodavnog prava i nadležnost sudova Arbitraža: Pojam. Arbitražni sud. Arbitražni Postupak. Pravorijek. Priznanje i ovrha pravorijeka. Zaštita potrošača: Opće odredbe. Prodaja proizvoda i pružanje usluga. Oglašavanje proizvoda i usluga. Nositelji zaštite potrošača. Inspekcijski nadzor. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35385>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35385>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12420/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12424/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16936/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance