[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/25>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/26>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35385/2007/136757>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35385/2007/136757>
sisvu:description Introducing the law. Basic concepts. Basics of the theory of state and the law. Sources. Basic concepts of material law: Characteristics. Holding. Ownership. Land registers. Basic features of companies: Trader, company, individual tradesman. Business, business activity, registered office, agency, company register. Companies: public company, limited liability partnership, joint stock company, limited company. Basics of obligation: Principles, incurrence of obligations, effects of obligations, cessation of obligations, types of obligations. Contracts: Sale. Barter. Loan. Lease. Work contract. Constructions contract. Transport. Order. Commission. Agency contract. Brokerage. Dispatch. Delivery. Inspection contract for goods and services. Contract on organization of travel. Agency contract in travelling. Allotment, Insurance. Mortgage. Guarantee. Forwarding. Monetary bank deposit. Security deposit. Current bank account. Safekeeping contract. Loan contract. Letters of credit. Bank guarantee. Settlement. Securities: General. Bill of exchange. Cheque. Bankruptcy: Conditions. Procedure. Legal consequences. (en)
sisvu:description Uvod u pravo: Osnovni pojmovi. Osnovi teorije države i prava. Izvori prava. Osnovni pojmovi stvarnog prava: Karakteristike. Posjed. Vlasništvo. Zemljišne knjige. Temeljna obilježja trgovačkih društava: Trgovac, trgovačka društva, trgovac pojedinac. Tvrtka, predmet poslovanja, sjedište, zastupanje, trgovački registar. Trgovačka društva: Javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničarsko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću. Osnove obveznih odnosa: Načela, nastanak obveza, učinci obveza, prestanak obveza, vrste obveza Ugovori: Prodaja. Razmjena. Zajam. Zakup. Ugovor o djelu. Ugovor o građenju. Prijevoz. Nalog. Komision. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Posredovanje. Otprema. Ostava. Ugovor o kontroli robe i usluga. Ugovor o organiziranju putovanja. Posrednički ugovor o putovanju. Ugovor o alotmanu. Osiguranje. Zalog. Jamstvo. Upućivanje. Bankarski novčani depoziti. Deponiranje vrijednosnih papira. Bankarski tekući račun. Ugovor o sefu. Ugovor o kreditu. Akreditivi. Bankarska garancija. Nagodba. Vrijednosni papiri: Općenito. Mjenica. Ček. Stečaj: Uvjeti. Postupak, Pravne Posljedice. Preustroj. Osobna uprava. Uvjeti i učinci oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Primjena mjerodavnog prava i nadležnost sudova Arbitraža: Pojam. Arbitražni sud. Arbitražni Postupak. Pravorijek. Priznanje i ovrha pravorijeka. Zaštita potrošača: Opće odredbe. Prodaja proizvoda i pružanje usluga. Oglašavanje proizvoda i usluga. Nositelji zaštite potrošača. Inspekcijski nadzor. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35385>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/16>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/25>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/26>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/8>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35385>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11990/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12037/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/16942/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance