[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35407/2008/126539>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35407/2008/144759>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35407/2008/126539>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35407/2008/144759>
sisvu:description Cilj: Upoznati studente nautičkog smjera s međunarodnim i nacionalnim pravnim propisima koji uređuju granice vlasti na moru, prava i dužnosti država i drugih subjekata međunarodnog prava na moru, njihove međusobne odnose u svezi s iskorištavanjem bogatstava mora i podmorja i njegovom zaštitom, sigurnost pomorske plovidbe i zaštitu morskog okoliša, organizaciju pomorske uprave, nadzor države zastave i države luke, održavanje reda u lukama i režim pomorskog dobra, radne odnose pomoraca te odnose u vezi s vođenjem rata na moru, posebno odnose zaraćenih i neutralnih država. Sadržaj: Pojam, izvori i subjekti međunarodnog javnog prava; Kodifikacija međunarodnog prava mora; Pravna podjela mora i režimi plovidbe, pravni položaj broda u luci; Neobalne države i države u nepovoljnom geografskom položaju. Znanstveno istraživanje mora; Zaštita mora od onečišćenja - globalne i regionalne konvencije; Barcelonska konvencija s protokolima. Pojam i izvori međunarodnog pomorskog ratnog prava; Međunarodna pomorska organizacija (IMO) ? ciljevi, ustroj i način djelovanja; Međunarodne konvencije, kodeksi i pravila ; Osnove sadržaja i ciljeva konvencija: SOLAS, COLREG, LOADLINES, TONNAGE, MARPOL i OPRC. Načela ISM kodeksa; Pariški memorandum o inspekcijskom nadzoru države luke. Pomorski zakonik i ostala vrela pomorskog upravnog prava u RH; Ustroj službe sigurnosti plovidbe u RH, uloga i ovlasti lučkih kapetanija. Kategorije plovidbe u RH, plovni putovi, peljarenje i red u lukama; Utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, inspekcijski nadzor u RH; Djelatnost Hrvatskog registra brodova ? tehnički nadzor broda. Pravni pojam broda i brodice u RH, državna pripadnost i upis broda; Individualizacija brodova ? ime i oznaka, luka upisa, baždarski podaci i klasa, pozivni znak broda; Upisnici brodova; Brodske isprave i knjige. Posada broda - zvanja i svjedodžbe; Ciljevi i sadržaj Konvencije STCW 1978/95; Prava i obveze člana posade; Podjela službi na brodu; Raspodjela straže, prava i dužnosti časnika straže u plovidbi i za boravka broda (hr)
sisvu:description Students should become familiar with international and national rules and regulations regulating the boundaries of national jurisdiction at sea, rights and duties of states and other subjects of international law at sea, their mutual relations related to exploitation of marine and submarine resources and their protection, safety of navigation and protection of marine environment, organization of maritime administration, flag state and port state control, maintenance of order in ports and harbours, regime of maritime domain, labour relations of seamen, relations among states concerning war and neutrality. International Law of the Sea: Definition, Subjects, Elements and Sources of Law; Codification of the Law of the Sea: UNCLOS I, II and III - Geneva Conventions (1958) and UN Convention on the Law of the Sea (1982) Internal waters, Ports, Bays, Historic Bays and Historic Waters, Archipelagic Waters, Regime of Islands, Straight Baselines, Territorial Sea, Contiguous Zone, Straits Used for International Navigation, Canals. Continental Shelf, Exclusive Economic Zone, Maritime Boundary Delimitation, Area, High Seas, Hot Pursuit, Land-locked States, Geographically Disadvantaged States. Enclosed and Semi-enclosed Seas, Marine Scientific Research, Marine Pollution, Global and Regional Conventions on the Prevention of the Pollution of the Marine Environment ? Barcelona Conventions and its Related Protocols. Marine and Submarine Areas of the Republic of Croatia ? Maritime Code; Status of Foreign Ships in Croatian Internal Waters and Territorial Sea. International Law of War - Definition, Elements and Sources of Law, The Hague and Geneva Conventions, Customary Law, UN Charter, Neutrality, Rights and Duties of Neutral and Belligerent States, War Zones, Armed Forces, Status of Military and Merchant Ships in Armed Conflicts, Blockade, Contraband of War, Protection of Civilians and Prisoners of War International Maritime Organization (IMO) ? Structure, Goals, Function. Methods of Unification of Maritime Law: International Con (en)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35407>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35407>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance