[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/148840>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/148841>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/181098>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/148840>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/148841>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35412/2008/181098>
sisvu:description Cilj: Razvijanje znanja i vještina iz područja sigurnosti na moru, upoznavanje i savladavanje osnovnih mornarskih vještina. Sadržaj: Vrste opasnosti. Opće upute o sigurnosti, Vježbanje i spremnost za rukovanje plovilima za preživljavanje, Postupci nakon oglašavanja uzbune na brodu, Postupci prlikom napuštanja broda. Brodice za preživljavanje, Splavi za spašavanje, Brodice za prikupljanje, Sohe za brodice za preživljavanje, Sohe za splavi, Sohe za brodice za prikupljanje, Sohe za slobodan pad, Oprema za samooslobađanje, Pomorski sustav za napuštanje (MES), Spuštanje brodica za spašavanje, Napuštanje blizine broda, Tegljenje splavi i prikupljanje ljudi iz mora, Podizanje brodica, Spuštanje u nevremenu, Podizanje u nevremenu. Postupci nakon udaljavanja od broda, Korištenje motora i opreme brodice za spašavanje. Korištenje aparata za gašenje požara, Vodeni sustav hlađenja oplate, Sustav zraka za zaštitu od otrovnih plinova, Vanbrodski motor brodice za prikupljanje, Rukovanje plovilima u nevremenu, Rukovanje brodicama, Rukovanje splavima za spašavanje, Pristajanje uz obalu, Postupci u plovilima za preživljavanje, Prvi postupci, Uobičajeni postupci preživljavanja, Korištenje opreme, Podjela hrane i vode, Postupci za lociranje plovila, Simulacija postupaka spašavanja helikopterom, Suzbijanje hipotermije, Korištenje radio opreme, Prijenosni VHF primopredajnici, EPIRB, SART, Signali za pogibelj, oprema za signalizaciju i pirotehnika, Pružanje prve pomoći, Uvježbavanje spuštanja i dizanja brodica za spašavanje, Uvježbavanje spuštanja splavi za spašavanje Pregledi i popravak vatrogasnih sredstava i opreme, Protupožarni alarmi, Oprema za detekciju požara, Ugrađena protupožarna oprema, Požarni hidranti, cjevovodi i mlaznice, Prijenosna i pokretna protupožarna oprema, Osobna vatrogasna oprema, Planovi protupožarne zaštite, Uvježbavanje gašenja požara u svim uvjetima (vatrogasni poligon). Mornarske vještine, Rukovanje plovilima (brodice, jedrilice), Održavanje plovila i opreme, Korištenje brodske opreme, Mornarski čvorovi. (hr)
sisvu:description To provide students with a practical understanding of safety at sea and practical seamanship. Types of casualties. Basic safety recommendations. Drills and training. Life saving appliances. Procedures after ringing general alarm. Abandon ship procedures. Life boats, life rafts, rescue boats, davits. Lowering life boats, reaching safety distance. Towing life rafts and collecting people from sea. Heaving up life boats. Lowering in heavy seas. Procedures after abandoning ship. Use of l/b engine and accessories. Use of l/b fire fighting extinguisher. Water cooling engine. L/b air supply and poisonous gasses protection. Care of food and water rations. Fighting hypothermia. Use of communication equipment. Salvage by helicopter. Mobile VHF radio, EPIRB, SART. Distress signals. Parachute signals, hand flare, smoke signals. First aid. Inspection and repair of fire fighting equipment. Fire alarms. Fire detectors. On-board fire fighting systems. Mobile f/f equipment, personal f/f equipment. F/f drills. Practical seamanship, boat handling. Boat and equipment maintenance. Knots. Use of various accessories. (en)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35412>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/14>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35412>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance