[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35498/2008/176925>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35498/2008/176926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35498/2008/176925>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35498/2008/176926>
sisvu:description Kolegij je podijeljen u tri veće tematske cjeline od kojih prva pruža osnovna znanja o građi računala, perifernih jedinica povezanih s računalom i njihovu načinu rada, operativnim sistemima, značenju programskih jezika, razvoju računala i povezanosti računala i sistema za prihvat i obradu digitalnih slika različitih modaliteta. U drugom se dijelu iznose temelji obrade i analize digitalnih slika, u formalnom (matematičkom) smislu, te o ulozi i načinima primjene računala u te svrhe. Treći dio predavanja odnosi se na upoznavanje sa stvarnim sistemima za prihvat i obradu digitalne slike poput: statičkih i dinamičkih studija u nuklearnoj medicini, prihvata projekcija u jednofotonskoj računalnoj emisijskoj tomografiji (SPECT) i rekonstrukcije slike, prihvata i rekonstrukcije slike u transmisijskoj računalnoj tomografiji (CT), elementima digitalnih fluorografskih sistema, računalne radiografije, digitalne suptrakcijske angiografije (DSA) i konačno osnovnim elementima pozitronske emisijske tomografije (PET). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35498>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35498>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17262/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance