[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/37>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180354>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180355>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180356>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180354>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180355>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35512/2008/180356>
sisvu:description Anatomsko-fiziološke karakteristike mišića i funkcija mišića u vježbanju. Uloga kardiovaskularnog i respiratornog sustava u motoričkoj funkciji. Funkcionalna neuroanatomska osnova motoričkog sustava, uloga središnjeg živčanog sustava u nadzoru nad pokretima i posturalnom prilagodbom tijela, uloga plastičnosti mozga u motoričkoj funkciji. Fiziološke osnove pokreta/vježbanja u cilju terapije i treninga. Osnovne zakonitosti ciljanog vježbanja u terapijskom i trenažnom procesu, te utjecaj vježbanja na tjelesne funkcije. Utjecaj vježbanja na povećanje aerobnog kapaciteta, mišićne mase, prehranu i kontrolu tjelesne težine; utjecaj vježbanja na fiziološke sustave organizma čovjeka. Sposobnost prilagodbe organizma na opterećenje; djelovanje različitih oblika opterećenja na mišićno-koštani sustav i ostale sustave tijela. Fiziološke različitosti spola i dobi u procesu vježbanja. Karakteristike posebnih programa prilagođenih životnoj dobi i zdravstvenom statusu. Planiranje i parametri individualne prilagodbe vježbanja u skladu sa ciljevima terapije i treninga. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35512>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/37>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35512>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17326/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance