[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/37>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180363>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180364>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180365>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180486>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180487>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180488>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180363>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180364>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180365>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180486>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180487>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35543/2008/180488>
sisvu:description Temeljne pretpostavke istraživačkog procesa ? znanstveni pristup. Važnost istraživanja za razvoj fizioterapije: fizioterapeut kao korisnik rezultata istraživanja i kao sudionik u istraživačkom procesu. Putovi spoznaje i uloga pojedinih elemenata: teorija, istraživanje, hipoteze i varijable. Uzorak i populacija: vrste uzoraka i načini odabira uzorka. Etički problemi u istraživanju. Mjerenje i mjerne ljestvice: metrijske osobine mjernog postupka - pouzdanost, valjanost, objektivnost i osjetljivost; vrste mjernih ljestvica. Vrste istraživanja. Kvalitativna istraživanja: pregled kvalitativnog istraživanja, vrste kvalitativnih istraživanja, elementi oblikovanja kvalitativnog istraživanja. Pretpostavke kvalitativnog istraživanja: prikupljanje podatka, analiza podataka, pretpostavke pouzdanosti i valjanosti, ograničenja kvalitativnih istraživanja. Nacrti istraživanja na jednom subjektu i sekvencijalna istraživanja u kliničkim uvjetima. Predeksperimentalni, eksperimentalni, i kvazi-eksperimentalni istraživački nacrti: izbor uzorka, kontrola, valjanost, registriranje podataka. Longitudinalni istraživački nacrti; Kritički pregled objavljenih istraživanja: proces kritičke analize i kritika istraživačkog članka. Prikupljanje podataka i mjerenje: izvori podataka ? mjerenje, opažanje, postavljanje pitanja i ostali izvori podataka; registriranje i pohranjivanje podataka. Multivarijantni pristup u nacrtima istraživanja. Uvod u multivarijatne postupke analize podataka. Opći multivarijatni linearni model. Osnovi faktorske analize. Regresijska analiza: osnovni modeli. Analiza varijaance. Diskriminativna analiza. Analiza preživljavanja. Primjena računalnih programa za provedbu multivarijatnih analiza podataka. Proces razvoja prijedloga istraživanja i njegova struktura. Pisanje izvještaja o rezultatima istraživanja: priprema rukopisa za objavljivanje, dijelovi izvještaja. Preporuke za pisanje i oblikovanje izvještaja o rezultatima istraživanja. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35543>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/37>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35543>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17326/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17327/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance