[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35567/2008/186999>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35567/2008/186999>
sisvu:description Kvaliteta, pojam i značenje. Kvaliteta proizvoda, usluga i procesa. Troškovi kvalitete. Paretov princip. Ekonomična razina kvalitete procesa. Optimalna kvaliteta. Nadziranje kvalitete. Osiguranje kvalitete. Međunarodne norme sustava kvalitete ISO 9000. Upravljanje kvalitetom. Totalna kvaliteta. Planiranje i unapređivanje kvalitete. Inženjerstvo kvalitete. Osnovne metode i alati osiguranja i unapređivanja kvalitete. Uzročno-posljedične zavisnosti. Ocjenjivanje uzroka promjenljivosti kvalitete. Statističke metode praćenja kvalitete. Oblici razdiobe učestalosti i odstupanja u praksi. Kontrolne karte. Granice tolerancije i kontrolne granice. Metode ocjenjivanja kvalitete proizvoda i procesa. Kvaliteta mjernog sustava. Postupci i planovi preuzimanja. Pouzdanost složenog sustava. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Student se upoznaje s osnovnim sadržajima iz područja osiguranja kvalitete. Kroz vježbe upoznaje se i rješava praktične primjere iz primjene pojedinih sadržaja kolegija. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Pored predavanja, održavaju se vježbe na kojima se studenti upoznaju s primjenom statističkog praćenja kvalitete i planova preuzimanja. Znanje će se provjeravati praćenjem rada studenata na vježbama te usmenim ispitom. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Vježbe obuhvaćaju rješavanje primjera iz statističkog praćenja kvalitete, primjene planova preuzimanja te izrade kontrolnih karata. Pored nastave i vježbi, preostalo se opterećenje studenta odnosi na proučavanje literature, te pripremu i polaganje ispita. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Nema preduvjeta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35567>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/10>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35567>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18162/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance