[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35592/2007/146953>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35592/2007/146953>
sisvu:description Pravila i propisi klasifikacijskih društava, nomenklatura i primjena. Dimenzioniranje elemenata konstrukcije dvodna, vanjske oplate, palube, pregrada, upora i nadgrađa. Odnos strukture prema traserskim linijama. Poklapanje i kontinuitet strukturnih elemenata. Specifičnosti i izbor konstrukcijskih rješenja u području teretnog prostora, strojarnice, nadgrađa, pramčanog i krmenog pika. Tehnologija projektiranja i izbor topologije konstrukcije glavnog rebra. Primjena elektroničkih računala u proračunima pri dimenzioniranju elemenata i jednostavnijih konstrukcijskih sklopova. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti će dobiti osnovna znanja o elementima konstrukcije jednotrupnih istisniskih brodova sa izraženom dimenzijom duljine, te se upoznati sa iskustvenim pristupom u dimenzioniranju. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe . Konstrukcijske vježbe 100%; proračun i izrada nacrta dijela brodske strukture prema propisima klasifikacijskih društava. Provjera rezultata računalom preko dostupnih programskih paketa. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje Predviđeno 5 ECTS. U okviru predmeta student ima 30 sati predavanja i 30 sati vježbi u učionici. Način polaganja ispita Ocjena programskog zadatka. Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Ocjena predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, prema prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Konstrukcija broda I. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35592>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35592>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12918/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance