[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35594/2007/146955>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35594/2007/146956>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35594/2007/146955>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35594/2007/146956>
sisvu:description Ležajevi za gradnju brodova i objekata morske tehnologije. Oprema ležaja. Priprema ležaja za gradnju broda. Smještaj objekta na ležaju. Suvremeni načini gradnje objekata, redoslijed montaže i uranjenog opremanja broda. Spajanje sekcija na ležaju. Automatizacija montažnih radova. Ispitivanje konstrukcije brodskog trupa. Sustavi za predaju broda moru/kopnu. Usporedna analiza sustava za predaju. Predaja broda i objekta morske tehnologije vodi. Konstrukcija i raspored potklada, kosih upora, zapornih mehanizama, saonika i saonica. Mehanika uzdužnog porinuća. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Studenata stječu osnovna znanja o izradi, gradnji i predaji broda vodi. Upoznavanje sa relevantnom dokumentacijom, strojevima i uredjajima. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Laboratorijske vježbe 50%, konstrukcijske vježbe 50%. Prisustvovanje pripremnim radovima porinuća broda. U okviru referata i programa razrada tehnologije predobrade, obrade, predmontaže ili montaže za jedan karakterističan sklop trupa broda. Usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. U okviru ovih predavanja student ima 30 sati predavanja u učionici kao i 30 sati za vježbe. Način polaganja ispita Ocjenjuje se individualno izrađen referat i program, usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Osnove gradnje broda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35594>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35594>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12918/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance