[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35595/2007/146957>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35595/2007/146957>
sisvu:description Okvirni sadržaj predmeta Tehnički zahtjevi, konvencije, propisi, norme. Oprema trupa. Sustavi zaštite trupa. Oprema za teret. Grotla i poklopci. Vrata za teret. Brodska oprema i uredjaji za premještanje tereta. Posebna oprema za premještanje tereta. Oprema za vez i zaštitu tereta. Spremnici za teret. Ventilacija, izolacija i obloge skladišta. Oprema za spašavanje i sigurnost. Sredstva za spašavanje. Oprema za protupožarnu zaštitu. Oprema nastambi i posebnih prostorija. Izolacija nastambi. Pregrade, vrata, prozori, okna i vidnici. Obloga paluba, stijena i stropova. Rukohvati, mostići, sizovi, ljestve. Stubišta, platforme, podnice, dizala. Namještaj i druga oprema. Uredjaji i oprema za održavanje radnih uvjeta na brodu. Uredjaji za stabilnost broda. Oprema za kormilarenje, navigaciju i komunikaciju. Svjetla i signalni uredjaji. Oprema za sidrenje, vez i tegljenje. Oprema za rad na strojevima. Posebna oprema. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti dobivaju osnovna znanja o elementima, opremi i opremnim sustavima broda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja, vježbe (auditorne vježbe 50%, laboratorijske vježbe 50%). Upoznavanje studenata s konvencijama, pravilima, normama, tehničkim zahtjevima, projektnom dokumentacijom, katalozima, prospektima, praktičkim izvedbama i rješenjima razmještaja opreme, obilazak broda. Usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje Predmetu je dodjeljeno pet 5 ECTS. U okviru ovih predavanja student ima 45 sati predavanja u učionici kao i 15 sati za vježbe. Način polaganja ispita Usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Plovni objekti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35595>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35595>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12918/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance