[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
sisvu:description Osnove dinamičke analize brodskih konstrukcija. Modeli s jednim i više stupnjeva slobode. Slobodne i prisilne vibracije. Fourierovi redovi: primjena kod određivanja odziva u frekvencijskoj domeni. Osnove slučajnih procesa i primjena u linearnim sustavima. Gibanje krutog plutajućeg tijela s jednim stupnjem slobode. Uzbuda uslijed djelovanja morskih valova. Hidrodinamička dodatna masa i prigušenje. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti stječu osnovna znanja i vještine potrebne za razumijevanje dinamike broda. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja i vježbe. Provjera znanja putem testiranja tijekom semestra i konačni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. U okviru ovih bodova student ima 30 sati predavanja i 15 sati vježbi koje se održavaju u malim grupama čime se studentu omogućava aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih problema iz sadržaja predmeta, te 30 sati samostalnog rada. Način polaganja ispita Ocjena se donosi na temelju pismenog i usmenog ispita. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Hidrodinamika plovnih objekata I ili uz dopuštenje nastavnika (usvojena osnovna znanja iz dinamike i mehanike fluida). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35596>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35596>
rdf:type univ-ont:CourseInstance