[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
sisvu:description Osnove dimenzioniranja konstrukcijskih elemenata brodskog trupa. Određivanje opterećenja na brodsku konstrukciju. Model brodske konstrukcije, uzdužna i lokalna čvrstoća broda. Proračun poprečnih sila i momenata savijanja. Metode proračuna naprezanja u elementima strukture trupa i njihovo dimenzioniranje. Brodski trup kao tankostjeni nosač; savijanje i torzija. Proračun normalnih i smičnih naprezanja. Određivanje nosive širine lima. Torzija otvorenog, zatvorenog i poprečnog presjeka sa više ćelija. Proračun čvrstoće ploča u brodskim konstrukcijama; stijene, savijanje izotropne i ortotropne ploče. Stabilnost i sigurnost brodske konstrukcije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) U okviru predmeta studenti će upoznati teorijske osnove metoda i postupaka za neposredno određivanje globalne i lokalne čvrstoće brodskog trupa. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja i vježbe. Auditorne vježbe 100%; rješavanje praktičnih problema koji sadržajem slijede gradivo izlagano na predavanjima. Pismeni i usmeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje Predviđeno 5 ECTS. U okviru predmeta student ima 45 sati predavanja i 15 sati vježbi u učionici. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Ocjena predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, prema prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta na razini institucije. Preduvjeti za upis predmeta Položen kolegij Nauka o čvrstoći I, te odslušan kolegij Konstrukcija broda II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35597>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35597>
rdf:type univ-ont:CourseInstance