[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35686/2007/146968>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35686/2007/146968>
sisvu:description 1. Magnetski sustavi 2. Transformatori 3. Elektromehanička pretvorba energije 4. Osnovni principi električnih strojeva 5. Sinkroni strojevi 6. Prostorni vektori 7. Pogoni sa sinkronim motorima s permanentnim magnetima 8. Asinkroni stroj- stacionarno stanje 9. DC i ECM motori Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje osnovnih principa djelovanja i upravljanja električnih strojeva i transformatora. Određivanje karakteristika za stacionarno stanje uz pomoć matematičkih modela i nadomjesnih shema. Pridobivanje kompetencija za laboratorijsko ispitivanje uz produbljivanje znanja putem vježbi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se izvodi putem: predavanja, auditornih vježbi, simulacijskih i laboratorijskih vježbi. Provjera znanja izvodi se putem 2 kolokvija u tijeku semestra, izvještaja sa laboratorijskih vježbi i završnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Struktura vježbi: 30% auditorne, 35% simulacijske, 35% laboratorijske. Za simulacijske i laboratorijske vježbe student se mora prethodno pripremiti. Nakon izvođenja simulacijskih vježbi pišu se kraći izvještaji. Nakon izvođenja laboratorijskih vježbi pišu se izvještaji o ispitivanju. Način polaganja ispita 3 laboratorijska izvještaja 15%, svaki od 2 kolokvija 15%, završni ispit 55%. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Diskusija sa studentima u tijeku izvođenja predavanja i vježbi. Preduvjeti za upis predmeta Osnove Elektrotehnike II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35686>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35686>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12920/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance