[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35692/2007/146796>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35692/2007/146796>
sisvu:description Osnovni pojmovi mehanike rotacijskih strojeva i tereta. Komutatorski strojevi sa serijskom, paralelnom i neovisnom uzbudom kao dijelovi elektromotornog pogona. Regulirani pogon s istosmjernim motorom s vanjskom uzbudom. Univerzalni motori i njihove pogonske karakteristike. Asinkroni strojevi: struktura, statičke karakteristike, klasični načini upravljanja. Skalarno upravljanje asinkronih strojeva u/f metodom. Frekvencijski pretvarači i načini generiranja napona promjenjive frekvencije i napona. Primjena energetske elektronike u elektromotornim pogonima, čoperi, pretvarači, PWM i SVM. Sinkroni strojevi kao motori i generatori: karakteristike, primjena i s tim povezana problematika. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Razumijevanje zahtjeva elektromotornih pogona. Specifičnosti pojedinih motora u sklopu elektromotornog pogona. Sveukupnost kriterija za odabir primjerenosti: cijena nabave i održavanja, zahtjevnost uporabe i upravljanja motora te popratnih sklopova (upravljačkog i energetskog sklopa). Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja. Auditorne vježbe u sklopu kojih studenti proučavaju konkretne primjere elektromotornih pogona kao potpora predavanjima. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 5 ECTS. Predavanja i vježbe - 60 sati (2 boda). Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 60 sati (2 boda); Vrijeme potrebno za izradu izvješća s vježbi 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Statistika prolaznosti ispita. Praćenje trendova u gospodarstvu. Preduvjeti za upis predmeta Električni strojevi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35692>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35692>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12921/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance