[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/100>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/200>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/300>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/400>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165930>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165931>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165932>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165933>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165934>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165936>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165937>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165938>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165930>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165931>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165932>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165933>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165934>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165936>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165937>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35797/2008/165938>
sisvu:description FINANCIAL SYSTEM Definition and functions. Supply and demand in the financial market. Financial assets and instruments. Direct financing and financial intermediation. A comparative analysis of financial systems. The European market of financial services. FINANCIAL SECTOR REGULATION Reasons for special regulation. Regulatory bodies and supervisory institutions. Financial system regulatory framework, regulating different markets segments, institutions and bodies, prudential regulation. De(re)regulation. FINANCIAL INSTITUTIONS Monetary and financial institutions. Central banking. The structure of financial institutions. Depository and nondepository, bank and nonbank institutions. Competition. COMMERCIAL BANKS Theory and definition. Banking development. Types of banks. Traditional and contemporary banks. Business activities. Funding sources and bank assets. Costs, risks and the price of banking intermediation. Comparative overview of banking systems. International banking. NONBANK FINANCIAL INSTITUTIONS Common features. Thrift institutions. Contractual savings institution: pension funds and insurance companies. Investment funds. Inhouse banks, investment banks and investment banking. Specialized government institutions, international and other financial institutions. 66 FINANCIAL MARKETS Definition, structure and economic functions. Primary and secondary markets, debt markets and equity markets, national and international, derivative markets. Money market. Capital market. Specific features of mortgage market. Government securities market. Foreign exchange market. Euromarket and off-shore markets. Stock exchanges. OTC markets. Determinants of value, yield and risk. BANK BUSINESS Bank balance sheet. Funds mobilization. Bank assets. Credits. Bank investment. Comissionary services, off-balance sheet positions. Banking procedures. Special purpose financing. Foreign credit operations. DOMESTIC AND INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEM Economic functions. Systems, methods and forms of payment. EU payment system. Domestic payments. I (en)
sisvu:description Nastavni ciljevi: Razumijevanje strukture, mehanizama i prakse djelovanja suvremenih financijskih sustava, financijskih institucija i tržišta. Upoznavanje s teorijom, fundamentalnim znanjima i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka. Specifična znanja o bankama, bankovnim i posebno kreditnim poslovima, procedurama i tehnikama. Znanja o nebankovnim financijskim institucijama i uslugama koje pružaju. Razumijevanje djelovanja financijskih tržišta s gledišta davatelja usluga i njihovih korisnika. Razumijevanje sustava, procedura, kategorija i instrumenata domaćih i međunarodnih plaćanja. Znanja o hrvatskom financijskom i bankovnom sektoru. Znanja o kretanjima u suvremenim financijama. Ovladavanje vještinama potrebitim za razumijevanje izabranih bankovnih poslova i transakcije na financijskim tržištima. Program predmeta: Financijski sustav. Regulacija financijskog sektora. Financijske institucije. Poslovne banke. Nebankovne financijske institucije. Financijska tržišta. Bankovni poslovi. Domaći platni promet. Međunarodni platni promet. Hrvatski financijski sustav. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35797>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/100>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/200>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/300>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/400>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35797>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17005/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17007/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17009/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17011/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance