[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/43>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35818/2008/184351>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35818/2008/269869>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35818/2008/184351>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35818/2008/269869>
sisvu:description Konvencionalna i klasična metodologija sve se više dopunjuje novim pristupima, kako na samim terenskim istraživanjima, tako i sve širom lepezom laboratorijskih analiza na prikupljenim uzorcima izvedenom prema rigoroznim kriterijima prirodnih znanosti. Arheolog je u sve širem smislu skupljač - ne više samo tradicionalnih ostataka ljudske djelatnosti (kamena, keramike, metala, stakla) već i drugih mogućih materijalnih dokaza (peluda, drveta, zemlje, spaljenih kostiju itd.). Tako danas arheolog koordinira široki spektar znanstvenih disciplina, ali je i nužni krajnji tumač svih dobivenih rezultata postignutih sada egzaktnijom metodologijom. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35818>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/43>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35818>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17805/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17884/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance