[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291612>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291613>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291614>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291612>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291613>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35919/2009/291614>
sisvu:description Sadržaj Student se upoznaje s umjetnosti Grčke i Rima, od mikenskog razdoblja do kasnog rimskog carstva. Naglasak je na ključnim razdobljima, arhitekturi i figuralnoj umjetnosti: klasično razdoblje grčke umjetnosti, s posebnim naglaskom na Atenu Periklova doba, kipare IV. stoljeća pr.Kr., helenističku skulpturu, rimski portret i povijesni reljef, urbanizam carskog Rima te promjene koje nas uvode u razdoblje kasne antike. Likovna djela sagledavaju se u odnosu na kontekst njihova nastanka, što uključuje osnovno poznavanje povijesti, antičke religije i mitologije te antičke misli o lijepom. Povijesni pregled se nadopunjuje, koliko je to moguće, antičkim izvorima, kao i uvidom u interpretaciju antičke umjetnosti kroz povijest do današnjih dana. U okviru kolegija organizira se višednevni terenski rad, u Dalmaciji ili Istri, tijekom kojega se studenti upoznaju sa spomenicima te dobivaju pojedinačne seminarske zadatke. Cilj Studenta upoznati s osnovama antičke umjetnosti i osposobiti ga za sagledavanje mjesta i uloge antičke umjetnosti i kulture u formiranju europske kulture općenito. Pružiti studentu osnovni uvid u razvoj likovnih oblika u tisućljeću između VI. stoljeća pr.Kr. i V. stoljeća n.Kr. i objasniti osnovne pojmove kao što su "klasična umjetnost", "klasicizam", "helenizam" itd. Razviti kod studenta sposobnost promatranja i analize umjetničkog djela u zadanom društvenom i povijesnom kontekstu, poglavito kroz poznavanje mitologije, vjerskih običaja te političke i filozofske misli antičkog razdoblja. Naposljetku, višednevni terenski rad pomaže upoznati studenta s najznačajnijim spomenicima antičke baštine u Hrvatskoj. Sadržaj: 1. Uvod u antičku umjetnost Pojam antike. Kronologija i povijesni pregled. Značenje antike u kontekstu zapadne civilizacije. Izvori. 2. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta I Egejska civilizacija palača. Kretsko-mikenska arhitektura i likovne umjetnosti. Palača u Knososu: slikarstvo i trodvoranski sustav. Mikena: megaron kao osnova grčkog hrama. Grčki "mračni srednji vijek". 3. U (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35919>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35919>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24843/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance