[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/15>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/16>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35922/2009/291620>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35922/2009/291621>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35922/2009/291620>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35922/2009/291621>
sisvu:description Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja iz temeljnih principa informacijskih znanosti i komunikacijskog procesa, poznavanje osnovnih tipova, struktura i načina obrade elektroničkih podataka, poznavanje dijelova i načina rada računala i računalnih komponenti, građe i formiranja elektroničkih informacijskih sustava, poznavanje vrsta, načina rada i oblikovanja računalnih mreža i uređaja koji su potrebni za njihovo povezivanje, te poznavanje osnovnih načina zaštite sadržaja, računala i računalnih mreža. Znanja koja se stječu na vježbama obuhvaćaju poznavanje načina i tehnika oblikovanja teksta, proračunskih tablica, poznavanje obrade slika, izrade prezentacija. Predavanja pokrivaju sljedeće sadržaje: osnove informacijske znanosti (terminologija, razlika izneđu podataka, informacija, znanja i mudrosti, komunikacijski proces prema Shannonu i Weaweru, zalihost i entropija, relevantnost i pertinentnost); tipovi i strukture elektroničkih podataka; vrste elektroničkih sadržaja (tekst, slike, zvuk, video), te postupci njihovog stvaranja, obrade, zaštite i pohrane; građa i principi rada računala, njegovih osnovnih dijelova i vanjskih jedinica; principi rada, građe i oblikovanja elektroničkih informacijskih sustava (baze podataka, sustavi za elektroničko upravljanje dokumentima, skladišta podataka, rudarenje podataka, baze znanja, sustavi za upravljanje znanjem, ekspertni sustavi); osnove rada i arhitekture računalnih mreža (topologija, LAN, WAN, intranet, ekstranet, Internet, VPN, kućne mreže), upoznavanje njihovih servisa (HTTP, FTP), te postupaka i mehanizama zaštite podataka u elektroničkoj okolini (antivirusna zaštita, vatrozid, šifriranje, digitalni potpisi i certifikati, digitalne vodene oznake, šifrirane omotnice). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35922>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/15>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/16>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35922>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24845/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24860/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance