[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/15>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/16>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35923/2009/291622>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35923/2009/291623>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35923/2009/291622>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35923/2009/291623>
sisvu:description Nakon odslušanih predavanja i praktičnog rada studenti će razumijeti filozofske i logičke osnove klasifikacije i klasifikacijskih sustava. Usvojit će procese i metode izdvajanja karakteristika predmeta kako bi razumjeli svrhu klasifikacije u organizaciji zbirki (arhivskih, muzejskih, bibliotečnih i elektroničkih). Biti će osposobljeni za suradnju sa specijalistima za određena područja klasifikacije, te raspolagati osnovnim umijećima organizacije informacija. Predavanja: Uvod u klasifikaciju kao proces i metodu logičkog mišljenja i organizaciju znanja. Osnovni pojmovi: podaci, informacije, znanje. Svrha i načela klasifikacije. Klasifikacija znanosti. Povijesni pregled razvoja klasifikacijskih sustava. Korištenje klasifikacijskih sustava u različitim okruženjima ? knjižnice, muzeji, arhivi i Internet. Uloga klasifikacije u pretraživanju. Seminar: Tehnike i strategije organizacije i prikaza znanja. Principi izgradnje klasifikacijskog sustava. Uloga klasifikacije u elektroničkom okruženju. Osnove univerzalne decimalne klasifikacije. Tehnike pretraživanja Interneta i baza podataka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35923>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/15>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/16>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35923>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24845/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24860/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance