[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/10>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35938/2009/292694>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35938/2009/292694>
sisvu:description Ciljevi kolegija : Svrha kolegija je omogućavanje snalaženja u književnom, teorijskom i kritičkom korpusu francuske povijesti književnosti. Sadržaj kolegija : Jednosemestralni kolegij, namijenjen početnicima kao uvod u korpus (od prvih tekstova do postmoderniteta), načine pisanja povijesti književnosti (pozitivistički, strukturalistički, poststukturalistički model) te teorijske postavke periodizacija francuske književnosti. Izvodi se u obliku predavanja, na kojima će se analizirati relevantni primjeri raznih perioda i teorijskih usmjerenja. Studentske obaveze: 1 pisani rad na hrvatskom jeziku od 10 str. kojim se provjeravaju stečene vještine književnopovijesne analize; usmeni ispit. Pisani rad je uvjet za izlazak na usmeni ispit na kojem će se provjeravati poznavanje literature. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35938>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/10>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35938>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24863/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance