[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/24>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/25>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292869>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292870>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292871>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292869>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292870>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35970/2009/292871>
sisvu:description Povijest pedagogije: povijest prakse i teorije odgoja, društveno-politički, vjerski i ekonomski kontekst - teorijska i filozofska misao kao podloga pedagogijskih nazora i vladajućih nazora o odgoju. Povijest pedagogije ? ?jedino cijela? pedagogija. Filozofija pedagogije i racionalni humani odgoj. Pedagoški pogledi, djelovanje i utjecaji: Predsokratovaca, Platona, Aristotela, Quintilianusa, Erazma Roterdamskog, Montaignea, Rabelaisa, J. A. Komenskog, Lockea, Rousseaua, Helvetiusa, Herbarta, Deweya i drugih. Razvoj pedagoške misli/teorije i utemeljenje pedagogije i povijesti pedagogije Razvoj institucija odgoja i obrazovanja. Neka povijesna iskustva o nekim suvremenim pedagoškim pitanjima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35970>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/24>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/25>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35970>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24873/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24875/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance