[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
sisvu:description Ciljevi: Razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Težište je na morfološkoj i sintaktičkoj ispravnosti u sklopu standardnoga njemačkog jezika. Sadržaj: Usmena i pismena obrada autentičnih tekstova s njemačkoga govornog područja. Totalno razumijevanje teksta, prepričavanje, raščlanjivanje i sažimanje jednostavnijih i kraćih tekstova (do 1 stranice), usmeno prevođenje jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski jezik, diskusija o određenoj temi, razvijanje tehnika samostalnog rada (služenje jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, leksikonima i enciklopedijama). Proširivanje vokabulara na zadane teme. Usustavljivanje i utvrđivanje osnova njemačke gramatike: vrste riječi, imenička i pridjevska deklinacija, morfologija glagola (lice, broj, vrijeme, način, rod) i sintaksa glagola (rekcija te glagolske sveze s funkcijskim glagolima). Studentske obveze: Najmanje tri pismena rada, čitanje i usmeno prevođenje suvremene beletristike s njemačkoga govornog područja (300 stranica), jedan kolokvij, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu. Raspored rada: 1.-3. Menschen in Deutschland/ponavljanje osnova njemačke gramatike, 4.-7. Zeit im Kulturvergleich/uvod u morfologiju glagola, 8.-11. Arbeit und Beruf/rekcija glagola, 12.-14. Gesundheit/glagolske sveze s funkcijskim glagolima i ponavljanje (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36025>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36025>
rdf:type univ-ont:CourseInstance