[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36030/2008/255562>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36030/2008/255563>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36030/2008/255562>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36030/2008/255563>
sisvu:description Ciljevi: Uvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova. Uloga kolegija u ukupunom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na kolegij iz prvog semestra Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I. Korištene metode: Indivudualni rad, rad u skupinama, rad u parovima, frontalni rad. Sadržaj: Nastavak i nadopuna sadržaja Izgovornih vježbi iz njemačkog jezika I po shemi: 1. Melodizacija, 2.-4. Glasovi A, E, I, 5.-6. Glasovi O i U, Ö i Ü, 7. Murmelvokal i diftonzi, 8. Eksplozivni glasovi, 9.-10. Frikativi, 11. Glasovi R, 12. Ponavljanje temeljnog fonetskog pojmovnika, 13. Kontrastivna analiza grešaka. Studentske obveze i kontrola uspjeha: Redovito pohađanje nastave. Jedan pismeni test tijekom semestra, ispit na kraju semestra. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36030>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36030>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17860/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance