[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36031/2007/133741>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36031/2007/133741>
sisvu:description Cilj: Stjecanje znanja o jeziku kao fenomenu društvene zbilje i jezikoslovlju kao znanstvenoj disciplini, dobivanje uvida u povijest jezikoslovne misli Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na znanja stečena na kolegiju Uvod u studij njemačkog jezika. Uloga kolegija jest studente upoznati i senzibilizirati za interdisciplinarni pristup problemima jezikoslovlja te im pružiti povijesni pregled lingvističke znanosti 19. i 20. stoljeća. Korištene metode: Frontalno predavanje Sadržaj: 1. Antropološki, unutarjezični i komunikacijski aspekti jezika, 2.-4. Psiholingvistički procesi - jezično usvajanje i jezična patologija, 5. Jezici u dodiru, 6. Socijalni aspekti jezika, 7. Jezikoslovlje - predznanstveno razdoblje, 8. Povijesno-poredbena lingvistika, 9.-10. Europski strukturalizam, 11. Američki strukturalizam, 12. Generativistički pristupi jeziku, 13. Kognitivna lingvistika Studentske obveze i kontrola uspjeha: Redovito pohađanje nastave. Provjera znanja obavlja se dva puta tijekom semestra putem kolokvija i/ili polaganjem završnog ispita u redovnim ispitnim rokovima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36031>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36031>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12453/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance