[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36032/2008/210046>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36032/2008/255569>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36032/2008/210046>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36032/2008/255569>
sisvu:description Ciljevi: Polaznici proširuju znanja o književnim rodovima i vrstama te upoznaju pojmove i metode neophodne za samostalnu analizu i interpretaciju lirskih, proznih i dramskih tekstova. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na osnove genologije iz predmeta Uvod u studij književnosti, a predstavlja osnovu za paralelno ponuđeni izborni seminar Književna interpretacija te za književnopovijesne seminare od trećeg semestra nadalje. Korištene metode: predavanje, prezentacija i analiza tekstova na folijama. Sadržaj: 1. Genološki sustav književnosti. Temeljne odlike književnih rodova i njihove konzekvence za književnu interpretaciju. 2. Lirika: određenje pojma (lirika, poezija, pjesma). Temeljne odlike lirike. 3. Lirika: razine analize lirskog teksta. 4. Lirika: osnovne odlike metrike. 5. Lirika: osnovne odlike njemačke versifikacije. 6. Lirika: osnovne vrste. 7. Epika: temeljne odlike. Osnovni pojmovi analize radnje (tema, građa, motiv). 8. Epika: osnovni pojmovi analize radnje (radnja, lik). 9. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (komunikacijski sustav, pripovjedač, perspektiva/fokalzacija). 10. Epika: osnovni pojmovi strukturne analize (tipovi mimeze/dijegeze, vremenska struktura, kompozicija). 11. Epika: osnovne vrste. 12. Drama: temeljne odlike. 13. Drama: osnovni pojmovi strukturne analize. 14. Drama: osnovne vrste. Studentske obveze i kontrola uspjeha: Studenti su obvezni prisustvovati predavanju. Tokom semestra studenti mogu položiti gradivo na dva kolokvija (analiza lirike, analiza epike i drame). Nepoloženo gradivo polaže se u ljetnom ispitnom roku. Osim toga, u ljetnom ispitnom roku polaznici su obvezni položiti i usmeni ispit. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36032>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36032>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17860/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance