[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36045/2007/134188>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36045/2007/134189>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36045/2007/134188>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36045/2007/134189>
sisvu:description Oblik nastave: predavanja i vježbe Uvjeti: za slušanje ? položen razredbeni ispit; za polaganje ? redovito pohađanje nastave Ispit: trajno praćenje i završni pisani test Sadržaj: Navikavanje na usmeno komuniciranje na portugalskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. U gramatičkim se vježbama težište stavlja na upoznavanje morfoloških karakteristika portugalskog jezika. Obrađuju se članovi, pridjevi, imenice, zamjenice, brojevi, prijedlozi, veznici; indikativ prezenta i perifrastične konjugacije. Cilj: Cilj je predmeta razviti sposobnost za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na portugalskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama. Upoznavanje s osnovama morfologije portugalskog jezika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36045>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36045>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12459/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance