[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36046/2008/252758>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36046/2008/252759>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36046/2008/252758>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36046/2008/252759>
sisvu:description Uvjeti: za upis kolegija ? položen razredbeni ispit; za polaganje ? redovito pohađanje vježbi (dopuštena 3 izostanka) Ispit: usmeni Sadržaj: Uvod u fonetiku i fonologiju kao lingvističke discipline, uz pregled najznačajnijih suvremenih jezikoslovnih teorija vezanih uz to područje. Fonetika; podjela fonetike. Glasovi i njihove kombinacije. Primijenjena fonetika. Fonologija; podjela fonologije. Fonemi i distinktivna obilježja. Fonološki sustavi. Suprasegmentalna obilježja. Upoznavanje fonetskog i fonološkog sustava suvremenog portugalskog jezika (prati praktične vježbe u fonolaboratoriju). U okviru vježbi obrađuje se portugalska abeceda; diftonzi i triftonzi; naglašeni i nenaglašeni slogovi; nazali; otvoreni i zatvoreni samoglasnici; različiti izgovori grafema s, g, c, o, e i x. Cilj: Stjecanje uvida u fonetiku i fonologiju kao temeljne lingvističke discipline, u njihove ključne pojmove i temeljne jedinice. Upoznavanje portugalskog fonetskog i fonološkog sustava, kao priprema za praktično usvajanje portugalskog fonetizma. Razvijanje sposobnosti auditivne identifikacije glasova i njihove pravilne artikulacije te otklanjanje nepravilnosti u izgovoru. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36046>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36046>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17863/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance