[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/209780>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/209781>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/252782>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/209780>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/209781>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36047/2008/252782>
sisvu:description Uvjeti: apsolviran kolegij "Portugalski jezik 1" (zadovoljeni uvjeti trajnog praćenja i pozitivno ocijenjen završni test) Ispit: trajno praćenje i završni pisani test Sadržaj: Dopuna saznanja o vrstama riječi. Indikativna glagolska vremena, aorist, imperfekt. Imperativ. Nominalni glagolski oblici - osobni infinitiv, neosobni infinitv. Pasivne rečenice. Upravni i neeupravni govor. Upoznavanje s osnovama portugalske sintakse putem strukturalnih vježbi i obradom raznih vrsta autentičnih tekstova. Pisanje kraćih sastava. Diktati. Usvajanje i uvježbavanje novog vokabulara, konverzacija. Cilj je predmeta razviti sposobnost za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na portugalskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama. Utvrđivanje gramatičkog gradiva sadržanog u kolegiju "Portugalski jezik 1", te upoznavanje s osnovama sintakse portugalskog jezika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36047>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36047>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17864/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance