[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36048/2007/134195>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36048/2007/134196>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36048/2007/134195>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36048/2007/134196>
sisvu:description Uvjeti: za polaganje - redovito pohađanje vježbi (dopuštena 3 izostanka) i položen ispit iz kolegija "Portugalska fonetika i fonologija 1" Ispit: usmeni Sadržaj: Fonetski i fonološki sustav suvremenog portugalskog jezika. Klasifikacija samoglasnika s posebnim obzirom na nazalne samoglasnike, dvoglase i troglase. Klasifikacija suglasnika. Sintaktička fonetika. Pravila naglašavanja. Apofonija. Pravopisna pravila. Grafička akcentuacija. Osvrt na razlike u europskoj, brazilskoj i afroportugalskoj normi. Osnovna pravila portugalske ortoepije. U okviru vježbi obrađuju se mukli suglasnici; homofonija, paronimija i homografija; izgovor i pravopis brazilske norme te neke posebnosti angolskog izgovora. Cilj: Usvajanje specifičnosti portugalskog fonetskog i fonološkog sustava, u cilju razvijanja sposobnosti auditivne identifikacije glasova i njihove pravilne artikulacije, uključujući ovladavanje aspektima portugalske prozodije, naglasnog sustava i intonacije. Svladavanje portugalske grafije. Osvješćivanje osnovnih razlika europske i brazilske norme na fonološkoj razini. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36048>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/27>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36048>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12460/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance