[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36059/2008/209772>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36059/2008/209772>
sisvu:description Sadržaj: Utvrđivanje osnova češkog jezika: fonetske vježbe, deklinacija, konjugacija, komparacija, pravopis. Osnovna konverzacija. Obrada novih gramatičkih poglavlja, proširivanje rječnika, čitanje i pisanje jednostavnih tekstova. Cilj: Stjecanje komunikacijskih kompetencija na češkome na razini A2 prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36059>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36059>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17872/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance