[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36239/2008/234606>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36239/2008/234607>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36239/2008/234606>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36239/2008/234607>
sisvu:description Kultura kao institucionalna sfera proizvodnje, cirkulacije i upotrebe značenja koja izviru iz umjetnosti, religija, moda, medija, naslijeđenih kulturnih obrazaca društvene većine, odnosno svakodnevnice, zatim iz društveno-humanističkih znanosti i Kulturna politika kao selekcija značenja kulture i financijskih prioriteta s time u vezi, čime se legitimira određena politička prevlast ili sustav moći u lokalnim i međunarodnim razmjerima. Kulturna politika u preddemokratskim sustavima: politika prestiža carstava, politika identiteta nacionalnih pokreta, simbolička politika totalitarizma. Novi "kulturni ratovi" i ideologiziranje kulture: od "sudara civilizacija" do borbe za nove globalizirajuće medije. Razvoj i tipovi kulturne politike u demokratskim režimima: elitizam, velfarizam, etnička i rodna razlika i postkolonijalizam, tržišni populizam i komodifikacija kulture, demokratizacija i kulturno obrazovanje; nacionalna kulturna politika i kulturna politika regija i gradova (europski primjeri) Razvoj i tipovi državne kulturne politike u drugoj Jugoslaviji i suvremenoj Hrvatskoj. Kulturne djelatnosti trećeg sektora i civilnog društva. Kultura, decentralizacija, privatizacija: dosadašnja iskustva u svijetu i Hrvatskoj. Medijska politika u svijetu i Hrvatskoj. Kulturna politika i razvoj: održivi razvitak u ravnoteži prirodnih resursa, fizičkog kapitala, financijskog kapitala i ljudskog kapitala: kulturnog i socijalnog; kulturne/kreativne industrije; kulturni turizam; nove informacijske tehnologije; kulturni menadžment; kultura i sprečavanje sukoba; kultura mira; globalne kulturne mreže i međunarodna suradnja: alternativni putevi globalizacije. Načela strategije kulturnog razvitka Hrvatske u 21. stoljeću. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36239>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36239>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21941/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance