[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36243/2007/101458>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36243/2007/101458>
sisvu:description Koncepti klasnih identiteta i identificiranja: rad, djelovanje, akcija, društvena preobrazba. Radnička klasa i klasna samo/svijest (teorijska i ideologijska uporišta - K. Marx. G. Lukacs, A. Gramsci, E.J. Hobsbawm); napetosti konfliktualnih, totalitarnih i ideologijskih identificiranja i revolucionarni/klasni subjekt (teoretizacija i povijesni pregled zbivanja u 19. i 20. stoljeću); tehnologija i tipovi modernog otuđenja na transnacionalnom tržištu rada (G.C.Spivak, H.K.Bhabha). Klasno-interesno pozicioniranje: moć, globalni neokapitalizam, ekonomska eksploatacija i "homogenizacija" rada; otpori putem rituala: sindikalni, anarhistički, subkulturni; kultura radničke klase:identifikacijski modeli i životni stilovi; klasni građanin/ka, tehnologije subjekta i preživljavanje; bliskosti i prepleti klasnih, rodnih i rasnih identiteta. "Nevidljivost" klasnih identiteta: društvena patnja, feminizacija siromaštva, migracije (od Istoka ka Zapadu); pogledi (od klase ka kulturi), kultiviranje klasne svijesti I emancipacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36243>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36243>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12529/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance