[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36244/2007/163980>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36244/2007/163980>
sisvu:description Materijalnost i nematerijalnost teksta; pitanje granica teksta; jezičnost i kulturološka razumljivost teksta - tekst i svijet; oblici reprezentacije i pluralnost značenja; autoreferencija i heteroreferencija teksta; značenje kao tekst i diseminacija značenja (Homi K. Bhabha) Pripovijedanje i tekstualne prakse; oznakovljenje, tekstualizacija, (kulturološka) kontekstualizacija: problemi dijegeze i reprezentacije; materijalizacija iskaza i kontekstualna povezanost; intertekstualna i diskurzivna pozadina čitanja, čitanje kao interpretacija (Kristeva, P?cheux, Benett, Felman) Komunikacijski parametri; emisija i recepcija; moć teksta i moć konteksta (ideologije, kulture); mehanizmi otpora; mehanizmi pridobivanja čitatelja (autokontekstualizacija teksta; pripovjedno i figuralno uklapanje čitatelja; Ross Chambers); koncepcije ideologijskog zavođenja (Althusser); politika i etika pripovijedanja (Biti) Tekstualnost i narativnost u kibernetičkom prostoru: postmodernistički preokret i novi mediji; multimedijalni diskurs; kibernetički prostor, virtualnost i tekst (M.L. Ryan); komuniciranje i narativni čin u virtualnom prostoru; uloga stroja Tekstualnost i narativnost svakodnevice; privatne, javne i specijalizirane komunikacijske prakse: kultura svakodnevice (Fiske) i uloga priče; fenomenologija svakodnevnog komuniciranja; strategije pripovijedanja i umetanje značenja (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36244>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36244>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12529/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance